تاريخ : سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ | 11:55 | نویسنده : علیرضارضائی تاش شبستری
 
 
 
 
 
 
  هزینه زندگی ماهیانه کاپیتان استقلال کاپیتان تیم فوتبال استقلال گفت:هرگز در طول زندگی‌ام نخواستم جای کسی باشم ولی بازی حامد بهداد، هم شهری‌ام را خیلی دوست دارم.
تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،آن هایی که رضا عنایتی را از نزدیک می شناسند به خوبی می دانند کاپیتان استقلال تهران یک فوتبالیست شوخ طبع و حاضر جواب است. او آمادگی آن را دارد که به هر پرسشی بلافاصله پاسخ بدهد. گفت و گو عنایتی با برنا را بخوانید.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت
  تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،کدامیک از این آدم ها مهم ترند؛ رییس جمهوری آرژانتین یا لیونل مسی؟!تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،برای ما فوتبالیست ها لیونل مسی مهم‌تر از رییس جمهوری آرژانتین است.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،رفتن به مهمانی را به تمرین استقلال ترجیح می دهی؟تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،می توانید از مربیان استقلال بپرسید. آدمی نیستم که تمرین را بپیچانم!تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،هزینه یک ماه زندگی رضا عنایتی؟تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،بنویسید نزدیک 4 میلیون تومان در ماه!تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،عقربه های ساعت در طول یک روز چند بار هم پوشانی دارند؟تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،این را یک بار دیگر هم شنیده بودم 22 بار!تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،یک موتوری توی خیابان از رضا عنایتی می خواهد که تلفن همراهش را به او بدهد تا تماس واجبی بگیرد. آیا این کار را می کنی؟تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،بله، من این کار را می کنم!تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،اگر گوشی را برداشت و فرار کرد؟تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،نوش جانش!تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،در دوران نوجوانی یا جوانی دزدی می کردی؟تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،دزدی که نه اما همیشه پول خردهای مادرم را کش می رفتم!تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،جدا؟!تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،بله، آدرس پول خردهای مادرم را می دانستم. بنده خدا پول ها را زیر فرش می گذاشت و بعضی وقت ها هم یادش می رفت و ...تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،دست توی جیب پدرت هم می کردی؟تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،نه، جرات این یکی را نداشتم. پدرم آدمی بسیار جدی بود و نمی شد از این شوخی ها با او کرد!تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،آخرین باری که سینما رفتی؟تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،دو سه سال پیش با دوستانم به سینما رفتم اما باور کنید اسم فیلم یادم نمی آید.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،دوست داشتی جای کدام بازیگر یا کارگردان سینما باشی؟تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،هرگز در طول زندگی ام نخواستم جای کسی باشم ولی بازی حامد بهداد، هم شهری ام را خیلی دوست دارم.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،اگر 5 سکه طلا داشته باشی و بخواهی بین 5 نفر تقسیم کنی؟تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،یکی را به پدرم می دهم. یکی به مادرم، یکی به همسرم، یکی به معین و دیگری هم امید پسرانم.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،دو قلوها چه می شوند؟تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،دوقلوها کوچک هستند و هنوز نمی دانند سکه چیست و ممکن است گم کنند!تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،کیک زرد را در یک جمله تعریف کن؟تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،با کیک زرد نمی توان جشن تولد گرفت!تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،توپ چهل تیکه، چند تیکه است؟تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،دو رو بر چهل تیکه!تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،شغل رویایی رضا عنایتی غیر از فوتبال چیست؟تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،خلبانی، چون خیلی از پرواز می ترسم، شاید آن طوری ترسم می ریخت. تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،چند بار این جمله به گوشت خورده که فوتبالیست ها پول مفت می گیرند؟!تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،تا دلتان بخواهد! روزی 30 یا 40 بار این جمله به گوشم می خورد در حالی که شما می دانید کارمان چقدر سخت است.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،سخت تر از کار کردن روی دار بست؟!تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،هر کاری سختی های خودش را دارد. ما هم وقتی مسابقه می دهیم احتمال دارد سر به سر شویم. مصدوم شویم یا برخورد شدید باعث شود برای همیشه فوتبال را کنار بگذاریم.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،عجیب ترین مصاحبه رضا عنایتی؟تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،همین امروز که با شما صحبت کردم!تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،شما سوالی از ما ندارید؟تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،نه، خیلی متشکرم که تماس گرفتید و با این سوالات مرا سورپرایز کردید!تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت         فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت
برچسب‌ها: تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت فروشگاه ورزشی ار, لباس ورزشی اراد اسپرت, شلواراسپرت اراد, شلوار ورزشی اراد اسپرت, شلوار اسپرت اراد اسپرت

تاريخ : سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ | 11:47 | نویسنده : علیرضارضائی تاش شبستری
 

 

 

 


 

 

کی روش: مسابقه با سوئد بازی خداحافظی من با تیم ایران است

کی روش: مسابقه با سوئد بازی خداحافظی من با تیم ایران است

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ، کارلوس کی‌روش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران در گفت و گو با بخش فارسی رادیو سوئد گفت در بازی دوستانه‌ی ایران مقابل سوئد، برای  آخرین بار برروی نیمکت تیم ملی ایران می‌نشیند. او تاکید کرد که استعفا نداده، بلکه با مسوولان تازه فدراسیون فوتبال ایران به توافق نرسیده است.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،کارلوس کی‌روش نخواست از کلمه استعفا استفاده کند و گفت بارها گفته‌ام که می‌خواستم بمانم و کارم را با تیم ایران ادامه دهم اما در دیداری که با مسوولان تازه‌ی فدراسیون فوتبال ایران داشتم به این نتیجه رسیدیم که بهتر است این همکاری خاتمه پیدا کند و من از تیم ایران جدا شوم تا آنها بتوانند با دست بازتری برای آینده تیم ملی ایران تصمیم گیری کنند.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،کی‌روش ۶۲ ساله و پرتغالی، چهار سال پیش به عنوان سرمربی‌ تیم ملی ایران انتخاب شد. او با تجربه‌ای بالا از مربی‌گری در تیم‌های بزرگی مانند منچستریونایتد، رئال مادرید و تیم ملی پرتغال؛ به فوتبال ایران کمک کرد که حرفه‌ای تر شود و در سطح بالای بین‌المللی مطرح گردد. نظم در بازی و تقویت بازی دفاعی ایران یکی از بزرگترین دستاوردهای کی‌روش در چهار سال کار با تیم ایران بوده است.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،بازی دوستانه روز سه شنبه با تیم ملی سوئد، یک بازی تاریخی خواهد بود که کارلوس کی‌روش عقیده دارد به تجربه‌ی بین‌المللی بازکنان ایران کمک بسیاری خواهد کرد.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،او گفت که بازی با سوئد بسیار مهم است چرا که بازیهایی در این سطح به تیم ایران کمک خواهد کرد تا تجربه بیاموزد و از این تجربه در بازی‌های رسمی مقابل تیم‌های رقیب آسیایی مانند استرالیا، ژاپن و کره‌ی جنوبی استفاده کند. او تیم سوئد را تیمی قدرتمند با بازیکنانی نامدار می‌داند که فوتبالی حرفه‌ای دارند و از اینکه چنین فرصتی برای تیم ایران دست داد تا با تیمی خوب مانند سوئد دیدار کند ابراز خوشحالی کرد. او تاکید کرد که نتیجه پایانی بازی هرچه باشد، چنبن دیدارهایی یک پیروزی برای فوتبال ایران خواهد بود.  تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،برای بازی روز سه شنبه بیش از ۳۵ هزار بلیت فروخته شده که به گفته مسوولان فدراسیون فوتبال سوئد، بخش عمده‌ای از این بلیت‌ها را ایرانیان مقیم سوئد خریداری کرده‌اند.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،کارلوس کی‌روش در پایان از حمایت گسترده‌ی ایرانیان خارج از کشور تشکر کرد و گفت: ما هرجا که می‌رویم از حمایت ایرانیان برخورداریم، در جام ملتهای آسیا در استرالیا ایرانیان زیادی از تیم ملی پشتیبانی کردند و ما احساس می‌کنیم هر جا که می‌رویم، در خانه خود هستیم. ایرانیان بسیار خونگرم و فوتبال‌دوست هستند و تیم ملی خود را تنها نمی‌گذارند، امیدوارم که بازی خوبی را در مقابل سوئد انجام دهیم تا جواب این همه محبت را داده باشیم.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

 


برچسب‌ها: تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت فروشگاه ورزشی ار, لباس ورزشی اراد اسپرت, شلواراسپرت اراد, شلوار ورزشی اراد اسپرت, شلوار اسپرت اراد اسپرت

تاريخ : شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ | 19:5 | نویسنده : علیرضارضائی تاش شبستری
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

شاه ماهی فوتبال ایران را انگلیسی ها می خواهند

 

رسانه های هلندی از پیشنهادهای انگلیسی به مهاجم تیم ملی ایران خبر دادند.

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،علیرضا جهانبخش این فصل همراه نایمخن در لیگ دسته 2 هلند حضور داشت و با وجود پیشنهادات زیاد تصمیم گرفت در تیمش باقی بماند و به این تیم کمک کند تا به لیگ برتر هلند صعود کند. او موفق شد با بازی‌های درخشان و گل های خوبی که به ثمر رساند به نایمخن کمک کند تا به عنوان تیم صدرنشین ضمن قهرمانی در لیگ دسته دو هلند به لیگ برتر صعود کند.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،روزنامه تلگراف هلند خبر داد با توجه به نزدیکی به پایان فصل لیگ هلند، دو تیم سلتیک اسکاتلند و نوریچ انگلیس خواهان به خدمت گرفتن مهاجم ایرانی نایمخن هستند. قرارداد جهانبخش با نایمخن تا سال 2016 اعتبار دارد و این بازیکن فعلا اعلام کرده است برنامه‌اش ماندن در لیگ هلند است.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،باشگاه نایمخن 2 میلیون یورو روی جهانبخش قیمت گذاشته است و ممکن است در تابستان این بازیکن راهی لیگ انگلیس یا اسکاتلند شود.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

پیش از این رسانه‌های هلندی از علاقه استاندارد لیژ بلژیک و خرونینخن هلند به مهاجم تیم ملی ایران خبر داده بودند.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

 


برچسب‌ها: تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت فروشگاه ورزشی ار, لباس ورزشی اراد اسپرت, شلواراسپرت اراد, شلوار ورزشی اراد اسپرت, شلوار اسپرت اراد اسپرت

تاريخ : شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ | 18:55 | نویسنده : علیرضارضائی تاش شبستری
 

 

 


 


برد برابر شیلی شخصیت تیم ملی را بالا برد

 

نوری: کی روش بهترین گزینه استتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،
محمد نوری کاپیتان پرسپولیس اعتقاد دارد پرسپولیس در سال 94 بهتر می شود و باخت برابر را النصر را جبران می کنند.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی آراداسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،
نوری ابتدا درگذشت دو خبرنگار در سقوط هواپیما را تسلیت گفت و به "ورزش سه" گفت: خانواده های این عزیزان و مطبوعات ما را در غم خود شریک بدانند. این عزیزان برای پرچم کشورشان و تیم ملی به این سفر رفته بودند تا خبرها را برای مردم تهیه کنند. به خانواده های این عزیزان تسلیت می گویم و از آخدا برایشان آروزی صبر می کنم.
تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،
در باخت همه مقصر هستندتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،
در بازی با النصر عربستان ما بازی را خوب شروع کردیم اما روی غافلگیری گل خوردیم. ما در ضد حملات گل خوردیم و در برگشت دروازه مان باز شد. نباید بعد از باخت تقصیرها را گردن کسی انداخت و وقتی تیم می بازد همه تیم در این شکست مقصر هستند حتی بازیکنان ذخیره و سکونشین. ما کاری به حواشی نداریم و مطمئن هستم می توانیم در بازی های آینده جبران کنیم و امتیازات لازم را بگیریم.
تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،
تعصب بازیکنان پرسپولیس بیشتر از پول استتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،
از زمانی که آقای نژادفلاح به تیم ما آمدند حقوق های هفتگی مان را گرفتیم و مشکل خاصی نداریم و ایشان در این مدت زحمت زیادی کشیدند و امیدوار هستیم همه چیز در باشگاه پرسپولیس خوب پیش برود. تعصب بازیکنان پرسپولیس آنقدر زیاد است که زیاد در این شرایط دنبال مسائل مالی نباشند و تمرکزشان را روی بازی ها در لیگ و آسیا بگذارند.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرتتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،
پرسپولیس 94 بهتر می شودتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،
تمرینات مان را چند روزی است شروع کردیم و تا چهاردهم تمرینات مان را با جدیت بیشتری انجام می دهیم تا در بازی با راه آهن 3 امتیاز را بگیریم. در حال حاضر اول به راه آهن فکر می کنیم و بعد به بازی های لیگ قهرمانان آسیا که امیدوارم با حمایت هواداران النصر را در تهران شکست دهیم. به هواداران قول می دهیم در سال 94 بهتر کار کنیم تا اتفاقات سال 93 را جبران کنیم و مطمئن باشید پرسپولیس روز به روز بهتر می شود.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرتتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،
برد برابر شیلی شخصیت تیم ملی را بالا بردتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،
به نظر من تیم ملی در بازی با شیلی خیلی خوب کار کرد و به مردم عیدی خوب دادند و واقعا از این برد خوشحال شدم. تیم ملی مان در این بازی نشان داد قوی شده مه می تواند تیم بزرگ شیلی را شکست دهد. این برد شخصیت تیم ملی را در دنیا بالا برد. تیم ملی اینقدر خوب بازی کرد که جای خالی کسی حتی من حس نشد و مهم برد تیم ملی بود و به همین خاطر خیلی خوشحال هستم.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرتتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،
کی روش بهترین گزینه استتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،
من اعتقاد دارم اگر فدراسیون می خواهد مربی خارجی بیاورد کی روش بهترین گزینه است ولی اگر می خواهند مربی داخلی جذب کنند ماجرا فرق می کند و فدراسیون باید تصمیم بگیرند.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرتتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،
از تیم امید حمایت می کنیمتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،
تیم ملی امید در بازی هایش خوب کار کرد و دیروز می توانست گل های بیشتری هم بزند. در بازی با عربستان هم برای حمایت از تیم ملی به ورزشگاه می روم و امیدوارم تیم ملی امید به عنوان تیم اول صعود کند. امیدوارم نور اللهی و کمندانی در پرسپولیس هم خوب کار کنند .تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

 

 


برچسب‌ها: تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت فروشگاه ورزشی ار, لباس ورزشی اراد اسپرت, شلواراسپرت اراد, شلوار ورزشی اراد اسپرت, شلوار اسپرت اراد اسپرت

تاريخ : شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ | 18:43 | نویسنده : علیرضارضائی تاش شبستری
 

 

 

 

 


 


اگر من مسوولیتی داشتم تا آخرین روز با کی‌روش ادامه می‌دادم

گل‌محمدی: کی‌روش فوتبال ما را سیستماتیک کرد


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،گل‌محمدی معتقد است که کی‌روش فوتبال ایران را سیستماتیک کرده و رفتن او در این مقطع تاثیرات منفی ای در تیم‌ملی خواهد داشت.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی آراداسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،گل‌محمدی در گفت‌وگو با "ورزش سه" گفت: ذوب‌آهن تمریناتش را از پنجم فروردین شروع کرد، یک بازی تدارکاتی در دستور کار ما است تا مقابل گسترش فولاد آماده باشیم.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،باید شرایط حضور کی‌روش را مهیا کردتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،در مجموع بازی تیم‌ملی مقابل شیلی عالی بود، پیروزی 2 بر صفر بسیار خوب بود. تیم هم در دفاع و هم در خط حمله خوب کار می‌ کرد. اگر قرار است کی‌روش بماند باید امکانات و شرایط مدنظرش را مهیا کرد، اما همیشه مشکلاتی در فوتبال ما وجود دارد که زیاد نمی‌ شود درباره آن صحبت کرد. شرایطی که در فوتبال ما حاکم است و افرادی که در این زمینه تصمیم گیرنده هستند باید درباره ماندن یا جدایی کی‌روش نظر بدهند. ما بیشتر می‌ توانیم از بعد فنی درباره کی‌روش صحبت کنیم.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،کی‌روش فوتبال ایران را سیستماتیک کرده استتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،اگر بخواهم از بعد فنی عملکرد آقای کی‌روش را مورد بررسی قرار دهم باید بگویم که آن کاری که آقای کی‌روش برای فوتبال ما کرده در درجه اول این بود که فوتبال ایران را سیستماتیک کرده و بلبشویی که بود تا حدود زیادی درآورده است. در مجموعه حضور او در ایران تاثیرات مثبتی داشته هر چند که ما در جام‌ملت‌ها‌ نتیجه نگرفتیم اما او توانسته نظم و سازمان خوبی به تیم‌ملی بدهد. از لحاظ شخصیتی و کاریزماتیک هم که کی‌روش چهره موجهی در فوتبال دنیا دارد و همین مساله باعث می‌ شود که اعتبار خوبی به فوتبال ما بدهد.
تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،اگر من بودم تا آخرین روز با کی‌روش ادامه می‌دادمتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،گل‌محمدی در جواب این سوال که آیا برای تعویض کی‌روش فدراسیون باید به مربیان لیگ توضیح دهد، پاسخ داد که؛ به عقیده من این مساله زیاد به مربیان لیگ ربطی پیدا نمی‌کند. شاید برای این تغییر حتی خود فدراسیون هم دخیل نباشد و نقش تصمیم گیرنده های کلان تری مطرح بشود. کی‌روش برنامه های بلندمدتی داشته که اگر اجازه می‌ دادیم او می‌ توانست آنها را به ثمر برساند، اگر من نقشی در ادامه همکاری با کی‌روش داشتم، تا آخرین روز قرارداد وی به او اجازه می‌ دادم که به کارش ادامه بدهد. البته هنوز هم مشخص نیست که ادامه همکاری با کی‌روش به چه شکلی باشد و بحث رفتن او جدی است یا نه.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،حریفان اصلی ایران افغانستان و عربستان استتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،دو تا بازی از تیم‌ملی امید انجام شده که از لحاظ نتیجه بسیار خوب بوده، البته سیستم آنها در سطح فوتبال ایران نبوده و بازی اصلی ما مقابل افغانستان و عربستان خواهد بود که برای ما بسیار مهم است. البته فکر نمی‌ کنم که مشکل خاصی برای صعود تیم‌ملی امید وجود داشته باشد.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،تسلیت به جامعه رسانه و خانواده دو خبرنگار متوفیتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،من می‌خواستم سانحه ای که برای دو خبرنگار عزیزمان به وجود آمد و باعث شد آنها را از دست بدهیم را به جامعه رسانه ای و خانواده ایشان تسلیت بگویم و برای خانواده شان صبر و شکیبایی آرزومندم. من هنوز درباره این اتفاق ناباور هستم و قبول کردنش بسیار سخت است، امیدوارم که خدا این دو عزیز را بیامرزد و روحشان قرین آرامش باشد. تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

 

 


برچسب‌ها: تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت فروشگاه ورزشی ار, لباس ورزشی اراد اسپرت, شلواراسپرت اراد, شلوار ورزشی اراد اسپرت, شلوار اسپرت اراد اسپرت

تاريخ : پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴ | 0:6 | نویسنده : علیرضارضائی تاش شبستری
 

 عمران زاده: می روم پرسپولیس، تمام!


مدافع استقلال در اولين تمرين تيمش در سال جديد حاضر شد.

تولیدی پوشاک ورزشی آراداسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ، حنیف عمران زاده در ابتدای تمرین امروز با تبریک سال جدید به مردم گفت هدف شان قهرمانی در پایان فصل پیش رو است.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،وی ادامه داد: ان‌شاءالله سال خوبی برای مردم باشد و همه کسانی که به مسافرت رفته اند صحیح و سالم برگردند.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،مدافع استقلال درباره شرایط تیمش گفت: دو روز است تمرینات را شروع کرده ایم و شرایط خوبی داریم.
تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،حنیف عمران زاده ادامه داد: امیدوارم ملی پوشان ما سالم برگردند و آماده دیدار فولاد که بازی مرگ و زندگی برای ما است شویم.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،وی در مورد هدف استقلال در سال جدید گفت: هدف مان خوشحالی هواداران و ان‌شاءالله قهرمانی است و ما شانس قهرمانی داریم و امیدوارم به آن برسیم.
تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،عمران زاده در پایان با این دروغ 13 حرف هایش را پایان داد: هاشم بیک زاده به بارسلون می رود و من هم به پرسپولیس می روم، تمام! البته اگر فوتبال را کنار بگذارم هم به پرسپولیس نمی روم.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

 

 


برچسب‌ها: تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت فروشگاه ورزشی ار, لباس ورزشی اراد اسپرت, شلواراسپرت اراد, شلوار ورزشی اراد اسپرت, شلوار اسپرت اراد اسپرت

تاريخ : چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 23:57 | نویسنده : علیرضارضائی تاش شبستری
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

پرواز ابدی و ماموریت ناتمام دو خبرنگار خوشنام/ خبرنگاری نام دارد و نان ندارد!

تولیدی پوشاک ورزشی آراداسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،علیرضا وهابی، دردناکترین خبر سال 94 را در پنجمین روز فروردین شنیدم؛ پرواز ابدی دو خبرنگار ورزشی آن هم در حالیکه به اروپا سفر کرده بودند تا بزرگترین بازی باشگاهی جهان یعنی الکلاسیکو و بازی های تیم ملی ایران را پوشش بدهند. تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،باور کردنش سخت است. دوست ندارم مرثیه سرایی کنم، دوست دارم به خانواده میلاد اسلامی خبرنگاری پرتلاش، تیزهوش و زیرک تسلیت بگویم و با خانواده اش همدردی کنم. میلاد پسری متعهد در کار بود، دوست داشت همیشه بهترین خبرها را مخابره کند. تیتر یک بدهد و اکنون خودش تیتریک رسانه ها شد. در روزهای تعطیلات نوروز میلاد اسلامی به دیار باقی شتافت.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت
 


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،بدون تعارف یکی از بهترین های خبرنگاری ورزشی را از دست دادیم؛ میلاد چند سال پیش با مرگ همسفر شده بود! او در اثر یک حادثه به کما رفت و برگشت خبرنگاری خوشنام، شوخ طبع و کوشا یکبار مرگ را لمس کرده بود اما تقدیر برایش سرنوشت دیگری رقم زد. او باید هزاران کیلومتر سفر می کرد تا بعد از پوشش خبری بازی بارسا و رئال مادرید به ابدیت سفر کند. آن هم با هواپیمایی که مدعی است امن ترین پروازها را دارد.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،به همکارانم در خبرگزاری تسنیم تسلیت می گویم. با آنها همدردی می کنم می دانم جای میلاد در تحریریه آنها همیشه خالی است.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،با حسین جوادی را در سفر به لبنان و دیدار مقدماتی جام جهانی 2014 آشنا شدم. پسری پرتلاش، خوش اخلاق و خوشنام که حالا دیگر نیست. به خانواده محترم جوادی هم تسلیت می گویم. به این دو خبرنگاری که نشان دادند می توان عاشق کار بود و برای آن جان داد حتی اگر برای این همه تعهد و تلاش برخی مسئولان و افراد، ارزش زیادی قائل نشوند و خبرنگار را به چشم مزاحم بینند!تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،خبرنگاری یعنی سم شیرین! یعنی تلاش برای روشنگری در قبال چندرغاز حقوق ! خبرنگارری یعنی آنکه نام داری اما نان نه! یکسال پیش هم مهدی نفر از خبرگزاری فارس در حادثه رانندگی به دیار باقی شتافت و اکنون سه خبرنگار ورزشی در کمتر از دو سال از جمع ورزشی نویسان جدا شدند. تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،میلاد اسلامی مدت ها بود که صحبت از جدایی از کار خبری می کرد حق داشت. خبرنگاری نام دارد و نان ندارد! با این حال او نتوانست از کار خبری دل بکند چون عاشق کارش بود حتی اگر در برخی مشاغل با یک تلفن ساده بتوانی چندین میلیون تومان درآمد به دست بیاوری اما کار خبری و اطلاع رسانی به مردم حلاوت خاص خود را دارد. باید دید آیا بازیکنان تیم ملی ایران حاضر است به خاطر این دو خبرنگار ایرانی حداقل یک نوار سیاه بر بازو ببندند یا نه؟! خبرنگارانی که برای پوشش خبری دو بازی دوستانه ایران با شیلی و سوئد راهی اروپا شدند ولی ماموریتشان ناتمام ماند.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،یادشان گرامی و روحشان شاد.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی آراداسپرت

 

 


برچسب‌ها: تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت فروشگاه ورزشی ار, لباس ورزشی اراد اسپرت, شلواراسپرت اراد, شلوار ورزشی اراد اسپرت, شلوار اسپرت اراد اسپرت

تاريخ : چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 23:48 | نویسنده : علیرضارضائی تاش شبستری
 

 

 

 


 


اگر تيم ملي بازي رسمي داشت

خاکپور: آزمون و جهانبخش را به کی‌روش می‌دادمتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،محمد خاکپور سرمربي تيم ملي اميد در مصاحبه با ورزش سه اعلام کرد اگر تيم ملي بازي هاي رسمي داشت، سردار آزمون و عليرضا جهانبخش به تيم بزرگسالان مي رفتند.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی آراداسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،محمد خاکپور رو به دوربین ورزش سال نو را به مردم تبریک گفت و در مصاحبه ای گفت:سال نو را به مردم ایران تبریک می گویم و امیدوارم هر کجای دنیا هستند این بهار زیبا برایشان بهار خوبی باشد و ان شا الله به هر چیزی که دوست دارند و خدا صلاح می داند برسند و روی همه خندان باشد.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرتتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،تیم امید شروع دوباره من بود
تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،خاطره ورزشی که ندارم و تمام لحظاتی که با پسرهایم بودم خاطره خوبی برایم محسوب می شود. نمی شود به حضورم در تیم امید و به عبارتی تیم المپیک خاطره گفت چون شروع یک کار جدیدی برای من بودم. اما شروع خوبی بود و انگیزه ای که بچه ها به من دادند و استعدادی که دارند و این شور و هیجانی که هست به من انگیزه مضاعف داد که دوباره درگیر فوتبال شوم. خاطره یا اتفاق بد در سال گذشته جنگ های منطقه ای بود و انسان ها دارند کشته می شوند و یکی از تلخ ترین وقایع بود و امیدوارم به صلح تبدیل شود.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرتتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،کل تیم امید ستاره هستندتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرتتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،او در جواب این سوال که تیم ملی امید با توجه به اینکه ستاره هایی مثل دوره های قبل ندارد می تواند به المپیک برود هم گفت: تک تک بازیکنان ما در تیم امید ستاره هستند و هر کدام با انگیزه ای که دارند می توانند تغییر ایجاد کنند و تاثیر گذار باشند.تمام تیم ما ستاره است و ما ستاره فردی نداریم. بازیکنان یکدل هستند و با هم تلاش می کنند و نظم دارند. هر جایی که وحدت ، تلاش و همدلی باشد نتیجه حاصل می شود و امیدوارم این تیم با این جوانان حسرت 40 ساله را تمام کند و این بچه ها جزویی از تاریخ این کشور شوند.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرتتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،اگر تیم ملی بازی رسمی داشت حق با تیم بزرگسالان بودتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرتتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،خاکپور در جواب اینکه کی روش به خاطر حضور آزمون و جهانبخش اعلام قطع همکاری کرده صریح صحبت کرد: در این میان سوئ تفاهمی بین مردم بوجود آمده و احساس مردم این است که آزمون و جهانبخش عضو تیم بزرگسالان هستند و ما این بازیکنان را طبق قوانین سال های گذشته از بزرگسالان می گیریم. در صورتی که آزمون و جهانبخش از لحاظ رده سنی بازیکن امید محسوب می شوند که تیم بزرگسالان این بازیکنان را از تیم امید می گیرد.ما اگر مسابقات رسمی همزمان با تیم ملی بزرگسالان داشتیم قطعا اولویت با تیم تیم ملی بزرگسالان بود و این بازیکنان به تیم بزرگسالان می روند. اگر مردم انصاف را در نظر بگیرند این حق مسلم تیم امید است که در مسابقات رسمی این دو بازیکن را در اختیار داشته باشد.اما تیم ملی بزرگسالان بازی دوستانه دارد و چرا نباید در این شرایط از این دو عزیز استفاده نکنیم.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

 

 


برچسب‌ها: تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت فروشگاه ورزشی ار, لباس ورزشی اراد اسپرت, شلواراسپرت اراد, شلوار ورزشی اراد اسپرت, شلوار اسپرت اراد اسپرت

تاريخ : چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 23:38 | نویسنده : علیرضارضائی تاش شبستری
 

 


 تولیدی پوشاک ورزشی آراداسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ، اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در سال 94 امروز و از ساعت 15 و 40 دقیقه در ورزشگاه درفشی‌فر برگزار شد که در تمرین امروز حمید درخشان سرمربی این تیم حضور نداشت.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ، درگذشت دو خبرنگار کشورمان در سانحه سقوط هوایی در کشور فرانسه باعث ناراحتی خبرنگاران حاضر در ورزشگاه درفشی‌فر شده بود.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ، محمد نوری اولین بازیکنی بود که برای حضور در تمرین پرسپولیس در ورزشگاه درفشی‌فر حاضر شد.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ، پیش از شروع تمرین سرخپوشان چمن ورزشگاه درفشی‌فر کوتاه شد.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،محمد حسین نژادفلاح قائم‌مقام باشگاه پرسپولیس امروز در ورزشگاه درفشی‌فر حاضر شد و ضمن حضور در رختکن این تیم با بازیکنان پرسپولیس جلسه‌ای برگزار کرد.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ، نژادفلاح بعد از صحبت با بازیکنان و مربیان پرسپولیس دقایقی با مسئولان ورزشگاه درفشی‌فر هم به گفت‌وگو پرداخت.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ، فرناندو گابریل بازیکن مصدوم تیم فوتبال پرسپولیس در تمرین امروز حاضر شد اما با لباس شخصی نظاره‌گر تمرین همبازیانش بود. این بازیکن برزیلی پس از حدود 40 دقیقه حضور در درفشی‌فر ورزشگاه را ترک کرد.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ، حدود 50 هوادار اولین تمرین پرسپولیس در سال 94 را از نزدیک تماشا کردند.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ، بازیکنان در ابتدای تمرین به 2 گروه تقسیم شده و به دور زمین دویدند سپس زیر نظر مربیانشان به انجام کارهای بدنی و دویدن‌های سرعتی پرداختند.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ، بابک حاتمی و هادی نوروزی هم که دچار مصدومیت‌های جزئی بودند امروز پا به پای سایر سرخپوشان تمرین کردند.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ، سوشا مکانی، احمد نورالهی و میلاد کمندانی سه بازیکن پرسپولیس به دلیل حضور در تیم ملی بزرگسالان و تیم ملی امید از غایبان تمرین امروز بودند.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،نژادفلاح دقایقی روی نیمکت پرسپولیس نشست و عملکرد پرسپولیسی‌ها را تماشا کرد.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ، تمرین سرخپوشان در ساعت 16 و 45 دقیقه به پایان رسید و قرار است پرسپولیسی‌ها فردا در دو نوبت صبح و بعدازظهر به تمرین بپردازند.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


برچسب‌ها: تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت فروشگاه ورزشی ار, لباس ورزشی اراد اسپرت, شلواراسپرت اراد, شلوار ورزشی اراد اسپرت, شلوار اسپرت اراد اسپرت

تاريخ : یکشنبه دوم فروردین ۱۳۹۴ | 1:51 | نویسنده : علیرضارضائی تاش شبستری
 


تولیدی پوشاک ورزشی آراداسپرت

 

مهاجم تیم ملی فوتبال امید ایران گفت: در رابطه با حضور در تیم ملی امید و تیم ملی بزرگسالان

تابع تصمیم فدراسیون فوتبال بودم.
 
تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،سردار آزمون در حاشیه تمرین عصر امروز تیم ملی امید در مورد حضورش در این تیم، ضمن تبریک فرا رسیدن سال جدید و عید نوروز به مردم ایران، گفت: با تصمیم فدراسیون فوتبال از صبح امروز در اردوی تیم امید حضور پیدا کردم و در خدمت این تیم خواهم بود. خوشبختانه از لحاظ بدنی شرایط خوبی دارم و با تمام وجود در خدمت تیم امید خواهم بود‌.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرتتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،آزمون در خصوص حضور در اردوی تیم امید و شرکت در بازی‌های مرحله مقدماتی المپیک اظهار داشت: وظیفه من پوشیدن پیراهن مقدس ایران و جنگیدن برای موفقیت و سربلندی نام کشورم است و فرقی نمی‌کند که در تیم ملی بزرگسالان باشم یا تیم امید، در حال حاضر با تصمیم فدراسیون فوتبال در خدمت تیم امید خواهم بود.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرتتولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،مهاجم تیم ملی امید در خصوص بازی‌های مرحله مقدماتی و شانس صعود تیم ایران خاطرنشان کرد: بازی‌های سختی پیش روی تیم امید است و به هیچ وجه نباید حریفی را دست کم بگیریم. خوشبختانه تیم امید شرایط خوبی دارد و بازیکنان و کادر فنی نهایت تلاش خود را انجام خواهند داد تا با کسب بهترین نتایج از این مرحله صعود کنیم و عیدی بزرگی به مردم ایران بدهیم.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ، آزمون امروز به اردوی تیم ملی امید اضافه شد و در تمرین نوبت عصر اولین جلسه تمرینی خود را در کنار سایر نفرات آغاز کرد.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت


تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت ،تیم ملی امید ایران از سوم فروردین در رقابت‌های مرحله اول مقدماتی المپیک به میدان می‌رود. ایران با عربستان، نپال، فلسطین و افغانستان هم گروه است.تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت
        
فروشگاه ورزشی اراد اسپرت - لباس ورزشی اراد اسپرت - شلواراسپرت اراد - شلوار ورزشی اراد اسپرت - شلوار اسپرت اراد اسپرت

 

 


برچسب‌ها: تولیدی پوشاک ورزشی اراد اسپرت فروشگاه ورزشی ار, لباس ورزشی اراد اسپرت, شلواراسپرت اراد, شلوار ورزشی اراد اسپرت, شلوار اسپرت اراد اسپرت

  • اخبار
  • عطسه